FLAIX INFORMATIU 4/2024. L’AEAT INCORPORA A LA SEVA ESTRATÈGIA LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA)

Per al vostre coneixement, us informem que l’AEAT ha publicat un document que conté el posicionament estratègic que seguirà per promoure l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) en el seu àmbit. L’abast d’aquesta estratègia només es circumscriu a l’ús de la IA dins de l’AEAT.

L’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial 2024 ja recull entre els seus objectius estratègics, la incorporació de la IA com a factor de millora de la productivitat i l’eficàcia a l’administració pública, així com en el funcionament dels serveis públics i les interfícies de relació amb les empreses i els ciutadans. L’objecte d’aquest document és, per tant, reflectir el posicionament estratègic de l’Agència Tributària per promoure l’ús de la IA en el seu àmbit, amb la garantia que el desenvolupament es produeix dins d’un marc de seguretat i protecció dels drets de els contribuents, amb rigorós respecte a l’ordenament jurídic vigent i als principis i valors que regeixen totes les actuacions de l’Agència Tributària.

L’ús de la IA permetrà obtenir resultats que fins ara no eren possibles d’assolir utilitzant altres tecnologies, circumstància que haurà de contribuir a millorar l’eficàcia de l’Agència Tributària en l’exercici de les seves funcions, possibilitar l’assoliment d’estalvis i les reduccions del cost , i alliberar recursos humans que es podran dedicar a la realització d’altres tasques o actuacions.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp