Prevenció de riscos penals

MONFISCAL ha estat sempre compromès amb la transparència, exercint les activitats amb honradesa, integritat i d’acord amb la legalitat.

Conseqüència d’això, MONFISCAL compta amb un Sistema Intern d’Informació (SII), integrat a la política interna de Corporate Compliance i adaptat a les exigències de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

Estem davant d’un Sistema intern de comunicació d’incidències completament confidencial i a disposició de tots els que formem part de MONFISCAL (persones treballadores, directius, col·laboradors externs, etc.) que es gestiona de manera externalitzada per DESCOMPLICA’T.

Agraïm el fet de rebre qualsevol comunicació relacionada amb males pràctiques financeres, comptables, comercials, de valors o de compliment vinculada a MONFISCAL i que ens permeti corregir el fet i millorar com a Empresa.

Per tot això, MONFISCAL convida a comunicar qualsevol fet irregular ia formular millores i recomanacions a través del Sistema Intern d’Informació – Descomplica’t (descomplicat.com).