FLAIX INFORMATIU 1/2024. AUTÒNOMS: POSSIBILITAT DETRIAR BASE DE COTITZACIÓ

En compliment del que disposa la Disposició Transitòria Tercera de l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, es permet als treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms que, a 1 de gener de 2024 vinguessin cotitzant per la base màxima del tram 11 i 12 de la taula general per al any 2023 equivalent a 4.495,50 euros, la possibilitat de triar, amb efectes 1 de gener 2024, qualsevol base de cotització que es trobi compresa entre la base per la qual cotitzaven (4.495,50 euros) i la base màxima del tram 11 i 12 de la taula general que, per a l’any 2024, estableix aquesta Ordre (4.720,50 euros).

Per això, s’habilitarà un nou tràmit Sol·licitud Base de Cotització Màxima a CASIA per als autoritzats RED, que estarà disponible a partir del 7 de febrer, i un nou formulari Sol·licitud d’actualització de Base de Cotització Màxima al servei de la SEDESS .

Aquests tràmits estaran operatius fins al 29 de febrer de 2024 (últim dia del mes següent al de la publicació de la Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener).

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp