CIRCULAR Nº 4/2024 JUBILACIÓ: COMPLEMENT MATERNITAT ALS HOMES JUBILATS

El passat 05/03/2024 el Tribunal Suprem, en la seva STS nº 322/2024 va admetre el dret dels homes que es van jubilar entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021, a reclamar el complement de maternitat en les seves prestacions si tinguessin dos o més fills .

Fins ara la Seguretat Social denegava les peticions però ara s’ha unificat la doctrina i l’ha de reconèixer amb efectes retroactius des de la data de reconeixement de la pensió.

El complement pot ser atorgat al pare encara que la mare ja el tingui reconegut pels mateixos fills.

La regulació d’aquest tema ve establert a l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social, on s’estableix que per a que els homes puguin tenir-ne dret han de concórrer uns requisits concrets.

Aquest complement es pot percebre en els supòsits de jubilació ordinària, anticipada involuntària, viduïtat i incapacitat permanent. La jubilació parcial i la jubilació activa no en donen dret.

La documentació necessària per a la tramitació és senzilla:

  • Document de reconeixement de la pensió por part de l‘INSS
  • Còpia del DNI del pensionista
  • Llibre de Família del pensionista
  • En cas de fills adoptius, resolució administrativa o judicial de la adopció

El reconeixement es farà amb efectes retroactius des de la data del reconeixement de la pensió.

Els percentatges a percebre són:

  • Si ha tingut/adoptat 2 fills un 5%
  • Si ha tingut /adoptat 3 fills un 10%
  • Si ha tingut/adoptat més de 3 fills un 15%.

En el cas que necessitessin del nostre suport per gestionar aquest tema, es poden posar en contacte amb el departament laboral.

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp