AUTÒNOMS I NOVES EMPRESES

Àrea financera

  • Anàlisi i planificació Financera.
  • Presentació periòdica duna anàlisi dingressos i despeses.
  • Control de costos.
  • Control de Tresoreria.
  • Elaboració i execució del quadre de comandament integral.
  • Control d’impagats.
  • Valoració d’empreses i negocis.
  • Negociació amb entitats de crèdit.