AUTÒNOMS I NOVES EMPRESES

Comptabilitat

  • Auditories i revisions comptables.
  • Tancament de l’exercici comptable i fiscal.
  • Confecció de Comptes Anuals.
  • Elaboració de llibres obligatoris.
  • Gestió contable, normes de valoració, comptabilització…
  • Informació actualitzada sobre l’estat de la vostra empresa.