PARTICULARS / PATRIMONI

Successions i donacions

  • Planificació successions i donacions.
  • Tramitació darreres voluntats.
  • Preparació i gestió escriptures.
  • Liquidació impostos.
  • Presentació Registre de la Propietat i Registre Mercantil.