AUTÒNOMS I NOVES EMPRESES

Laboral

 • Assessorament laboral a empreses.
 • Alta empresa i obertura centre de treball.
 • Afiliacions, altes, baixes, de treballadors a la Seguretat Social.
 • Estudi, redacció i tramitació de contractes.
 • Rebuts de salaris (nòmines).
 • Liquidacions Seguretat Social (TC).
 • Sancions i acomiadaments.
 • Escrits d’al·legacions i de recursos.
 • Estudis costos salarials de nòmina.
 • Model 111 i model 190.
 • Certificats retribucions anuals.
 • Confecció del calendari laboral.
 • Certificats dempresa.
 • Certificat de corrent de pagament.
 • Assistència i representació davant del Departament de Treball.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Tramitacions altes/baixes incapacitat temporal.
 • Estudis de jubilació.
 • Tramitació expedients INSS (maternitat, jubilació, incapacitat).